rouZGar.com
مقوله‌ها نام‌ها فهرست برگزیده‌ها

برگزیده‌ها

تروتسکی با نقد برداشت لنین از مفهوم حزب‌ پیش‌بینی کرد با این ایده، حزب جای‌گزین پرولتاریا، کمیته‌ی مرکزی جای‌گزین حزب و سرآخر نیز یک دیکتاتور جای‌گزین کمیته‌ی مرکزی خواهد شد. درباره‌ی اهمیت کتاب، رضا اسپیلی می‌گوید: «در بررسی تحلیل‌های تروتسکی علاوه بر این‌که شخص تروتسکی در زمره‌ی تئوریسین‌های بزرگ مارکسیست است، باید این نکته را هم مد نظر داشت که انقلابیِ کارآزموده و بزرگی هم هست. این کارِ خاص پیش از دست‌یابی نازیسم به قدرت نگاشته شده و تا حد زیادی زنهار‌هایی که به احزاب سوسیال‌دمکرات و کمونیست آن زمان می‌دهد به وقوع پیوسته...»
برآمدن فاشیسم از خاکستر سرمایه‌دارى

بایگانی

شب پاییزی

ویدیو ـ شعر

رضا اسپیلی

 

شب پاییزی

تک‌‌ به تک
بی‌شمار بی‌شمار
برگ‌های خشک شامگاهی
بی‌راه و بی‌زمان به خاک می‌افتند
گویا دلی است که می‌ریزد.

چه بی‌قراری مشوشی است
وقتی سایه‌ی بی بر شاخه‌ها
در فضای معلق اتاق
آهسته گیج می‌رود
و‌ بی‌وقت شب
سایه می‌شود
در جابه‌جای اتاقم.

رضا اسپیلی
پاریس، روز اول قرنطینه
پاییز ۲۰۲۰

بیش‌تر ببینید:

۱۳۹۹/۰۸/۲۵ :تاریخ انتشار
© 2019 rouZGar.com | .نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است

© 2023 rouZGar.com | کلیه حقوق محفوظ است. | شرایط استفاده ©
Designed & Developed by: awaweb