rouZGar.com
مقوله‌ها نام‌ها فهرست برگزیده‌ها

برگزیده‌ها

بوئنوس آیرس سرریز می‌کند. وقتی می‌گرید. در بازگشت زیر باران، همان‌طور گام برمی‌داشتم که در راه آمدن. در راه کسی ماهی می‌گرفت. نه از رود ریو د لاپلاتا، وسط خیابان. قلابش چندین هزار کیلومتر طول داشت. چنگک قلاب به کف دستم گیر کرد. هنوز جای زخمش تازه است. توی یک بار جشن تولد می‌گرفتیم و تا دمدمای صبح آنجا گرفتار ماندیم. پشت چراغ خیابان کوردوبا، سرم را بالا آوردم تا آب نوازشم کند. چه باشکوه!
بوئنوس آیرس، شهر ـ ذهن

بایگانی

شعری از میثم روایی دیلمی

تصویرها،

               تویِ سرم،

                             رؤیا…

 

بی‌جاست باد

و مویِ تو، جریان،

جا

   رویِ سینه‌یِ تو

                         تا گیرد

جا رویِ شانه‌یِ باد             بیفتد

و رویِ سینه‌یِ تو

حرکتِ باد

ظرافتِ تردید را

از چشم‌هام، تویِ دو دستم،           بردارد.

 

در چشمِ تو جای گیرم

                               در تصویر،

رگ‌هایِ چشم‌هام، تویِ دو دستم،

با مویِ تو

خون را میانِ سینه             بریزد

و نوکِ پستانِ تو،              حدقه‌یِ خالی،

جایی برایِ چشم،

جایی برایِ دست                بگشاید.

 

 

باد

بردارد     از قفا       برشانه      جای را

با مویِ تو             ببَرد

تویِ شکافِ حدقه        تویِ جمجمه          بگردد

با رعشه‌هایِ دیدن‌ام

تصویرهایِ تویِ سرم

                               ابریشمِ خیالِ تو         پردازد،

 

 

و نوکِ پستانِ تو           در دهان

چشم‌هام                    در دهان

رگ                             در دهان

تصویرهایِ ململِ رؤیام             در دهان،

 

دندان به هم          بفشارد،

جریان به جا و به بی‌جا

جریان به شانه‌هات         بیفتد،

و روز         برآید.

 

سیزدهم مهرماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۰۵ :تاریخ انتشار
نسخه‌ی پی‌دی‌اف
© 2019 rouZGar.com | .نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است

© 2022 rouZGar.com | کلیه حقوق محفوظ است. | شرایط استفاده ©
Designed & Developed by: awaweb