rouZGar.com
مقوله‌ها نام‌ها فهرست برگزیده‌ها

برگزیده‌ها

بوئنوس آیرس سرریز می‌کند. وقتی می‌گرید. در بازگشت زیر باران، همان‌طور گام برمی‌داشتم که در راه آمدن. در راه کسی ماهی می‌گرفت. نه از رود ریو د لاپلاتا، وسط خیابان. قلابش چندین هزار کیلومتر طول داشت. چنگک قلاب به کف دستم گیر کرد. هنوز جای زخمش تازه است. توی یک بار جشن تولد می‌گرفتیم و تا دمدمای صبح آنجا گرفتار ماندیم. پشت چراغ خیابان کوردوبا، سرم را بالا آوردم تا آب نوازشم کند. چه باشکوه!
بوئنوس آیرس، شهر ـ ذهن

بایگانی

شعر تازه

حسن پایدار

دیروز، او و من

امروز، من و تو

و فردا…

وقتی پدران ما رویاهای‌شان را می‌بافتند

قرن‌ها تکرار می‌شد

آغازی، اما پایانش به ابدیت

وقتی پدران ما رویاهای‌شان را می‌بافتند

خورشید غروب می‌کرد

فقط چند ستاره، فقط چند ستاره در آسمان

وقتی پدران ما از رویاهای‌شان طنابی بافته می‌شد برای دار فرزندانشان.

۱۳۸۹/۱۱/۰۳ :تاریخ انتشار
© 2019 rouZGar.com | .نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است

© 2022 rouZGar.com | کلیه حقوق محفوظ است. | شرایط استفاده ©
Designed & Developed by: awaweb