rouZGar.com
مقوله‌ها نام‌ها فهرست برگزیده‌ها

برگزیده‌ها

تروتسکی با نقد برداشت لنین از مفهوم حزب‌ پیش‌بینی کرد با این ایده، حزب جای‌گزین پرولتاریا، کمیته‌ی مرکزی جای‌گزین حزب و سرآخر نیز یک دیکتاتور جای‌گزین کمیته‌ی مرکزی خواهد شد. درباره‌ی اهمیت کتاب، رضا اسپیلی می‌گوید: «در بررسی تحلیل‌های تروتسکی علاوه بر این‌که شخص تروتسکی در زمره‌ی تئوریسین‌های بزرگ مارکسیست است، باید این نکته را هم مد نظر داشت که انقلابیِ کارآزموده و بزرگی هم هست. این کارِ خاص پیش از دست‌یابی نازیسم به قدرت نگاشته شده و تا حد زیادی زنهار‌هایی که به احزاب سوسیال‌دمکرات و کمونیست آن زمان می‌دهد به وقوع پیوسته...»
برآمدن فاشیسم از خاکستر سرمایه‌دارى

بایگانی

ویژه‌نامه‌ی موسیقی عصیان

پرونده‌ی ویژه‌یی که از نظرتان می‌گذرد، همان‌گونه که از نام‌اش پیداشت، به موسیقی معترض می‌پردازد. کوشیده‌ایم تا از جنبه‌های گوناگون این موضوع را بررسی کنیم؛ از کار هانس آیزلر که در پی بنیان نهادن نوعی زیبایی‌شناسی در موسیقی بود تا هنرمندانی چون ویکتور خارا، میکیس تئودوراکیس، جو استرامر، و عارف قزوینی که همگی برای رهایی و بهروزی انسان به سهم خود مبارزه کرده‌ و آثاری فراموش‌نشدنی آفریده‌اند.

مقاله‌های این مجموعه همگی پیش‌تر در ماه‌نامه‌ی نقدنو (در دو شماره‌ی ۱۲ و ۱۳) چاپ شده‌اند.

۱۳۸۹/۰۹/۰۴ :تاریخ انتشار
© 2019 rouZGar.com | .نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است

© 2019 rouZGar.com | کلیه حقوق محفوظ است. | شرایط استفاده ©
Powered by: wordpress.org | Designed & Developed by: awaweb