rouZGar.com
مقوله‌ها نام‌ها فهرست برگزیده‌ها

برگزیده‌ها

بوئنوس آیرس سرریز می‌کند. وقتی می‌گرید. در بازگشت زیر باران، همان‌طور گام برمی‌داشتم که در راه آمدن. در راه کسی ماهی می‌گرفت. نه از رود ریو د لاپلاتا، وسط خیابان. قلابش چندین هزار کیلومتر طول داشت. چنگک قلاب به کف دستم گیر کرد. هنوز جای زخمش تازه است. توی یک بار جشن تولد می‌گرفتیم و تا دمدمای صبح آنجا گرفتار ماندیم. پشت چراغ خیابان کوردوبا، سرم را بالا آوردم تا آب نوازشم کند. چه باشکوه!
بوئنوس آیرس، شهر ـ ذهن

بایگانی

زیان‌های انرژی هسته‌یی و مواد پرتوزا

فرد هالستد
برگردان: رضا اسپیلی

کتاب پیش‌ رو از زاویه‌یی دیگر به مساله‌ی انرژی هسته‌یی می‌پردازد: زیان‌هایش برای کارگران شاغل و درگیر در این صنعت. و می‌کوشد تا با استفاده از شواهد علمی و کاربردی آسیب‌ها و خطرهای بالقوه و بالفعل آن را نشان دهد. جزوه‌ی زیر پیش‌تر در ماه‌نامه‌ی دیر آمده و زود رفته‌ی نقدنو به چاپ رسیده بوده است. این‌جا با بازبینی به دید شما می‌رسد.

۱۳۸۹/۰۷/۲۲ :تاریخ انتشار
© 2019 rouZGar.com | .نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است

© 2019 rouZGar.com | کلیه حقوق محفوظ است. | شرایط استفاده ©
Powered by: wordpress.org | Designed & Developed by: awaweb