rouZGar.com
مقوله‌ها نام‌ها فهرست برگزیده‌ها

برگزیده‌ها

برای مدیحه‌سرایی نیست که آواز می‌خوانم/ یا برای به گریه واداشتن بیگانگان/ من برای دوردست‌ترین نقطه‌ی سرزمین‌ام می‌خوانم/ که گرچه محروم است اما ژرفای‌اش را پایانی نیست/ در زمینی که روی‌اش آغاز می‌کنیم/ در زمینی که روی‌اش به پایان می‌رسیم/ ترانه‌های شجاعانه زایش را به آوازی/ هماره نوپدید حوالت می‌دهند.
ویژه‌نامه‌ی موسیقی عصیان

بایگانی

زیان‌های انرژی هسته‌یی و مواد پرتوزا

فرد هالستد
برگردان: رضا اسپیلی

کتاب پیش‌ رو از زاویه‌یی دیگر به مساله‌ی انرژی هسته‌یی می‌پردازد: زیان‌هایش برای کارگران شاغل و درگیر در این صنعت. و می‌کوشد تا با استفاده از شواهد علمی و کاربردی آسیب‌ها و خطرهای بالقوه و بالفعل آن را نشان دهد. جزوه‌ی زیر پیش‌تر در ماه‌نامه‌ی دیر آمده و زود رفته‌ی نقدنو به چاپ رسیده بوده است. این‌جا با بازبینی به دید شما می‌رسد.

۱۳۸۹/۰۷/۲۲ :تاریخ انتشار
© 2019 rouZGar.com | .نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است

© 2023 rouZGar.com | کلیه حقوق محفوظ است. | شرایط استفاده ©
Designed & Developed by: awaweb