rouZGar.com
مقوله‌ها نام‌ها فهرست برگزیده‌ها

برگزیده‌ها

هزاره‌یی می‌رود، هزاره‌ی دیگری می‌آید. زمان محدوده‌یی را که برایش ساخته‌ایم تا بپنداریم که تحت فرمان ماست به سخره می‌گیرد، اما همه این مرز را خوش می‌دارند و از آن در هراس‌اند. فرصت مناسبی است که سخنرانان با کلام آتشین از سرنوشت بشر بگویند و پیام‌آوران غضب خداوند پایان جهان و متلاشی شدن همه‌چیز را اعلام کنند، اما زمان با دهان دوخته، در جاودانگی و راز و رمز راه می‌پیماید.
این دنیای درهم برهم و دیوانه

بایگانی

زیان‌های انرژی هسته‌یی و مواد پرتوزا

فرد هالستد
برگردان: رضا اسپیلی

کتاب پیش‌ رو از زاویه‌یی دیگر به مساله‌ی انرژی هسته‌یی می‌پردازد: زیان‌هایش برای کارگران شاغل و درگیر در این صنعت. و می‌کوشد تا با استفاده از شواهد علمی و کاربردی آسیب‌ها و خطرهای بالقوه و بالفعل آن را نشان دهد. جزوه‌ی زیر پیش‌تر در ماه‌نامه‌ی دیر آمده و زود رفته‌ی نقدنو به چاپ رسیده بوده است. این‌جا با بازبینی به دید شما می‌رسد.

۱۳۸۹/۰۷/۲۲ :تاریخ انتشار
© 2019 rouZGar.com | .نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است

© 2022 rouZGar.com | کلیه حقوق محفوظ است. | شرایط استفاده ©
Designed & Developed by: awaweb