rouZGar.com
مقوله‌ها نام‌ها فهرست برگزیده‌ها

برگزیده‌ها

تروتسکی با نقد برداشت لنین از مفهوم حزب‌ پیش‌بینی کرد با این ایده، حزب جای‌گزین پرولتاریا، کمیته‌ی مرکزی جای‌گزین حزب و سرآخر نیز یک دیکتاتور جای‌گزین کمیته‌ی مرکزی خواهد شد. درباره‌ی اهمیت کتاب، رضا اسپیلی می‌گوید: «در بررسی تحلیل‌های تروتسکی علاوه بر این‌که شخص تروتسکی در زمره‌ی تئوریسین‌های بزرگ مارکسیست است، باید این نکته را هم مد نظر داشت که انقلابیِ کارآزموده و بزرگی هم هست. این کارِ خاص پیش از دست‌یابی نازیسم به قدرت نگاشته شده و تا حد زیادی زنهار‌هایی که به احزاب سوسیال‌دمکرات و کمونیست آن زمان می‌دهد به وقوع پیوسته...»
برآمدن فاشیسم از خاکستر سرمایه‌دارى

بایگانی

عبور عقربه در تب

میثم روایی‌دیلمی

تن:
باغِ مبهمِ تب،
در لیفه‌هایِ عصب
ــ رگبرگ‌هایِ صریح ــ
به رعشه می‌افتد
به رقص:
شکلِ بلیغِ عبور،
دورِ منظمِ سِقط
در سرعتی دقیق
                   ــ ساعت:
سقوطِ برگ،
جنبیدنِ هلاک
در پیش و پشتِ پلک
این آیه‌یِ
            هراس:
که
    نیست هیچ
و
    نیست هَر.

پس می‌نشینم و در من
شکلِ اصیلِ تن
باغی سیاه از هَر،
ویرانه‌یی صریح
از هیچ می‌شود. 

۱۳۹۴/۰۳/۱۷ :تاریخ انتشار
نسخه‌ی پی‌دی‌اف
© 2019 rouZGar.com | .نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است

© 2022 rouZGar.com | کلیه حقوق محفوظ است. | شرایط استفاده ©
Designed & Developed by: awaweb