rouZGar.com
مقوله‌ها نام‌ها فهرست برگزیده‌ها

برگزیده‌ها

< بازگشت

انقلاب فرانسه و ما کتاب

دانیل گِرَن - ترجمه‌ی رضا اسپیلی

نظری درباره‌ی رمان کتاب

مارکی دُ ساد - ترجمه‌ی رضا اسپیلی

نظری درباره‌ی رمان ـ برنامه‌ی چهارم و پایانی کتاب صوتی

مارکی دُ ساد
ترجمه و صدای: رضا اسپیلی

دفترِ فرنگ معرفی کتاب

مجله‌ی معرفی فیلم‌ها، رمان‌ها، کتاب‌ها، مقاله‌ها و… منتشر شده در فرانسه

رضا اسپیلی

فاشیسم و بنگاه‌های کلان اقتصادی کتاب

دانیل گِرَن - ترجمه‌ی رضا اسپیلی

نظری درباره‌ی رمان ـ برنامه‌ی سوم کتاب صوتی

مارکی دُ ساد
ترجمه و صدای: رضا اسپیلی

نظری درباره‌ی رمان ـ برنامه‌ی دوم کتاب صوتی

مارکی دُ ساد
ترجمه و صدای: رضا اسپیلی

نظری درباره‌ی رمان ـ برنامه‌ی نخست کتاب صوتی

مارکی دُ ساد
ترجمه و صدای: رضا اسپیلی

جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه ویدیو

ویدئویی نیم‌ساعته‌ در مورد شرایط شکل‌گیری و مطالبات جلیقه‌زردها

رضا اسپیلی

این دنیای درهم برهم و دیوانه مقاله

ادواردو گالئانو - برگردان: رضا اسپیلی

فاشیسم نمی‌تواند حرکت پیوسته‌ی بشریت به‌سوی رهایی را متوقف کند. فقط موقتاً آن را به تعویق می‌اندازد... فاشیسم در اساس چیزی نیست جز محصول مستقیم شکست در دست‌یابی به سوسیالیسم! به تعبیر برجسته‌ی رادک، دیکتاتوری فاشیستی تسمه‌ای است آهنی که بورژوازی تلاش می‌کند با کمک آن، خمره‌ی شکسته‌ی سرمایه‌داری را بند بزند. گوبلز: «اگر دشمن می‌دانست چقدر ضعیفیم احتمالا چون لرزانکی ما را می‌لرزاند... و در همان آغاز کار می‌توانست ما را به خون بکشد.» از نظر [اشپنگلر] توده‌ها تنها عوامی پست هستند که او علاقه‌ای به بهزیستی و پیشرفت مادی و معنوی‌شان ندارد... این مدافعان [واپسگرای خشونت] کشفیات داروین را از حوزه‌ی زیست‌شناسی به جامعه‌شناسی کشانده و در این فرآیند آن را از شکل انداختند. طبیعی‌دان بزرگ نظریه‌ی تکامل انواع را بر اساس قانون انتخاب و بقای مناسب‌ترین به وجود آورد؛ مدافعان واپس‌گرایی به آسانی به جای مناسب‌ترین، قدرتمندترین را گذاشتند و فتوا دادند که بشر چون حیوان باید برای بقا نبردی وحشیانه کند؛ قوی‌ ضعیف را از بین می‌برد و این نبرد خونین شرط پیشرفت گیتی است.
فاشیسم و بنگاه‌های کلان اقتصادی

بایگانی

طرح‌هایی از الهام شیروی

این مجموعه طرح‌هایی است اسکیس‌گونه از آنچه در آن برهه‌ی تاریخی بر آفریننده‌ی آن‌ها گذشته‌است. تاریخِ هریک از آن‌ها خود بیان‌کننده‌ی زمانی تلخ است که آن‌هایی که در سرزمین مشترکمان زندگی کرده‌اند کم‌وبیش از آن مطلع اند.
فیگورها همگی بسیار سریع ــ کمتر از ۲ تا ۳ دقیقه ــ کشیده شده‌اند و تکنیک، در اوج خلاصه بودن، تنها خواسته‌است راهی برای بیان حالت باشد؛ نوک مداد یا خودکاری که آنقدر سخت بوده تا سختی را نمایان کند. رنگ‌ها نیز حذف شده یا به کمترین حد تقلیل یافته‌اند.
بیان اکسپرسیوِ اکثر طرح‌های این مجموعه را، در زمان خلق آثار، تنها راه فرار از فریادی می‌دانستم که در گلویم مانده‌بود (چیزی شبیه به واقعه‌یی پیش از وقوع!)، فریادی که از بی‌صدایی گاهی فقط به سکون و سکوت می‌انجامد، به رخوتی ابدی. آن‌گونه فریادی که بیشتر هم‌نسلانم بارها در خواب‌هایشان با دهان باز و حنجره‌یی که مزه‌ی خون می‌داده کشیده‌اند بی‌آنکه حتا صوتی از آن خارج شود! …
این طرح ها، کابوس‌های مشترک است.

الهام شیروی

۱۳۹۰/۱۰/۲۲ :تاریخ انتشار
© 2019 rouZGar.com | .نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است

© 2024 rouZGar.com | کلیه حقوق محفوظ است. | شرایط استفاده ©
Designed & Developed by: awaweb