rouZGar.com
مقوله‌ها نام‌ها فهرست برگزیده‌ها

برگزیده‌ها

بوئنوس آیرس سرریز می‌کند. وقتی می‌گرید. در بازگشت زیر باران، همان‌طور گام برمی‌داشتم که در راه آمدن. در راه کسی ماهی می‌گرفت. نه از رود ریو د لاپلاتا، وسط خیابان. قلابش چندین هزار کیلومتر طول داشت. چنگک قلاب به کف دستم گیر کرد. هنوز جای زخمش تازه است. توی یک بار جشن تولد می‌گرفتیم و تا دمدمای صبح آنجا گرفتار ماندیم. پشت چراغ خیابان کوردوبا، سرم را بالا آوردم تا آب نوازشم کند. چه باشکوه!
بوئنوس آیرس، شهر ـ ذهن

بایگانی

طرح‌هایی از الهام شیروی

این مجموعه طرح‌هایی است اسکیس‌گونه از آنچه در آن برهه‌ی تاریخی بر آفریننده‌ی آن‌ها گذشته‌است. تاریخِ هریک از آن‌ها خود بیان‌کننده‌ی زمانی تلخ است که آن‌هایی که در سرزمین مشترکمان زندگی کرده‌اند کم‌وبیش از آن مطلع اند.
فیگورها همگی بسیار سریع ــ کمتر از ۲ تا ۳ دقیقه ــ کشیده شده‌اند و تکنیک، در اوج خلاصه بودن، تنها خواسته‌است راهی برای بیان حالت باشد؛ نوک مداد یا خودکاری که آنقدر سخت بوده تا سختی را نمایان کند. رنگ‌ها نیز حذف شده یا به کمترین حد تقلیل یافته‌اند.
بیان اکسپرسیوِ اکثر طرح‌های این مجموعه را، در زمان خلق آثار، تنها راه فرار از فریادی می‌دانستم که در گلویم مانده‌بود (چیزی شبیه به واقعه‌یی پیش از وقوع!)، فریادی که از بی‌صدایی گاهی فقط به سکون و سکوت می‌انجامد، به رخوتی ابدی. آن‌گونه فریادی که بیشتر هم‌نسلانم بارها در خواب‌هایشان با دهان باز و حنجره‌یی که مزه‌ی خون می‌داده کشیده‌اند بی‌آنکه حتا صوتی از آن خارج شود! …
این طرح ها، کابوس‌های مشترک است.

الهام شیروی

۱۳۹۰/۱۰/۲۲ :تاریخ انتشار
© 2019 rouZGar.com | .نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است

© 2023 rouZGar.com | کلیه حقوق محفوظ است. | شرایط استفاده ©
Designed & Developed by: awaweb