نقدی بر جامعه‌شناسی هنر (مقاله)
نیک زانگویل
هنرمندان درباره‌ی سانسور - بخش چهارم و پایانی
قدرت بسیار خطرناک Perilous Power
نوآم چامسکی و جلبیر اشقر
انفرادیه‌ها (مجموعه داستان)
رضا خندان (مهابادی)
من همیشه دلپذیر زندگی کرده‌ام (شعر)
رضا اسپیلی
مانیفست سانسورشده‌ی آلبر کامو
برگردان: رضا اسپیلی
نقدی بر جامعه‌شناسی هنر (مقاله)
نیک زانگویل
هنرمندان درباره‌ی سانسور - بخش چهارم و پایانی
قدرت بسیار خطرناک Perilous Power
نوآم چامسکی و جلبیر اشقر
انفرادیه‌ها (مجموعه داستان)
رضا خندان (مهابادی)
من همیشه دلپذیر زندگی کرده‌ام (شعر)
رضا اسپیلی
مانیفست سانسورشده‌ی آلبر کامو
برگردان: رضا اسپیلی
نقدی بر جامعه‌شناسی هنر (مقاله)
نیک زانگویل
هنرمندان درباره‌ی سانسور - بخش چهارم و پایانی
قدرت بسیار خطرناک Perilous Power
نوآم چامسکی و جلبیر اشقر
انفرادیه‌ها (مجموعه داستان)
رضا خندان (مهابادی)
من همیشه دلپذیر زندگی کرده‌ام (شعر)
رضا اسپیلی
مانیفست سانسورشده‌ی آلبر کامو
برگردان: رضا اسپیلی

کیرشنر، اکسپرسیونیسم و شهر
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
کیرشنر، اکسپرسیونیسم و شهر / مقاله نینا میال ـ برگردان: میثم روایی‌دیلمی

 
 

نقدی بر جامعه‌شناسی هنر / مقاله نیک زانگویل ـ برگردان: مائده میرزایی

 
 

هنرمندان درباره‌ی سانسور / پـرونـده‌ی ویــژه

 
 

قدرت بسیار خطرناک Perilous Power / متن کتاب خاورمیانه و سیاست خارجی امریکا The Middle East and U.S. Foreign Policy نوآم چامسکی و جلبیر اشقر ـ برگردان: رضا اسپیلیNoam Chomsky,Gilbert Achcar,Translated by: Reza Espili

 
 

انفرادیه‌ها / متن کتاب مجموعه داستان رضا خندان (مهابادی)

 
 

آفریقا، تمام‌رخ / طرح و عکس عکس‌های سیدو کیتا

 
 

من همیشه دلپذیر زندگی کرده‌ام / شعر رضا اسپیلی

 
 

دو شعر از میثم روایی دیلمی / شعر اجراشده در رادیو فرانسه، برنامه‌ی Contes du jour et de la nuit

 
 

من از روز ازل... / داستان رضا اسپیلی

 
 

سه شعر از کتایون حلاجان / شعر

 
 

هنر خیابانی در آمریکا و گرافیتی‌های بنکسی / طرح و عکس کاری از س. ب. سلیمان

 
 

گرافیتی‌های بنکسی / طرح و عکس نمایشگاهی به وسعت همه‌ی شهر

 
 

لینچ و جهان بی‌نهایت‌ها / طرح و عکس نگاهی به نقاشی‌های دیوید لینچ الهام شیروی

 
 

شعری به شکل شراب با رازها و سرخوشی‌ها و گیرندگی‌هایش / شعر فرانسوا رابله ـ برگردان: رضا اسپیلی

 
 

زنی پیر به دریا نگاه می‌کند / شعر کالیگرامی از ورونیک سُژه (Véronique Sauger) برگردان: رضا اسپیلی

 
 

اتاق خواب بچه‌ها (Where Children Sleep) / طرح و عکس جیمز مولیسُن James Mollison

 
 

کالیگرام، شعر ذخیره (Calligrammes En Stock) / شعر ورونیک سُژه (Véronique Sauger) ـ برگردان: رضا اسپیلی

 
 

شاگال، نقاشی با آفرینش شاعرانه / طرح و عکس الهام شیروی

 
 

این نیز بنگذرد / شعر بهاریه‌هایی از رضا اسپیلی

 
 

مونک و جیغ‌های نه‌چندان زنانه / طرح و عکس الهام شیروی

 
 

کیرشنر، اکسپرسیونیسم و شهر / مقاله نینا میال ـ برگردان: میثم روایی‌دیلمی

 
 

نقدی بر جامعه‌شناسی هنر / مقاله نیک زانگویل ـ برگردان: مائده میرزایی

 
 

هنرمندان درباره‌ی سانسور / پـرونـده‌ی ویــژه

 
 

قدرت بسیار خطرناک Perilous Power / متن کتاب خاورمیانه و سیاست خارجی امریکا The Middle East and U.S. Foreign Policy نوآم چامسکی و جلبیر اشقر ـ برگردان: رضا اسپیلیNoam Chomsky,Gilbert Achcar,Translated by: Reza Espili

 
 

انفرادیه‌ها / متن کتاب مجموعه داستان رضا خندان (مهابادی)

 
 

آفریقا، تمام‌رخ / طرح و عکس عکس‌های سیدو کیتا

 
 

من همیشه دلپذیر زندگی کرده‌ام / شعر رضا اسپیلی

 
 

دو شعر از میثم روایی دیلمی / شعر اجراشده در رادیو فرانسه، برنامه‌ی Contes du jour et de la nuit

 
 

من از روز ازل... / داستان رضا اسپیلی

 
 

سه شعر از کتایون حلاجان / شعر

 
 

هنر خیابانی در آمریکا و گرافیتی‌های بنکسی / طرح و عکس کاری از س. ب. سلیمان

 
 

گرافیتی‌های بنکسی / طرح و عکس نمایشگاهی به وسعت همه‌ی شهر

 
 

لینچ و جهان بی‌نهایت‌ها / طرح و عکس نگاهی به نقاشی‌های دیوید لینچ الهام شیروی

 
 

شعری به شکل شراب با رازها و سرخوشی‌ها و گیرندگی‌هایش / شعر فرانسوا رابله ـ برگردان: رضا اسپیلی

 
 

زنی پیر به دریا نگاه می‌کند / شعر کالیگرامی از ورونیک سُژه (Véronique Sauger) برگردان: رضا اسپیلی

 
 

اتاق خواب بچه‌ها (Where Children Sleep) / طرح و عکس جیمز مولیسُن James Mollison

 
 

کالیگرام، شعر ذخیره (Calligrammes En Stock) / شعر ورونیک سُژه (Véronique Sauger) ـ برگردان: رضا اسپیلی

 
 

شاگال، نقاشی با آفرینش شاعرانه / طرح و عکس الهام شیروی

 
 

این نیز بنگذرد / شعر بهاریه‌هایی از رضا اسپیلی

 
 

مونک و جیغ‌های نه‌چندان زنانه / طرح و عکس الهام شیروی

 
 

کیرشنر، اکسپرسیونیسم و شهر / مقاله نینا میال ـ برگردان: میثم روایی‌دیلمی

 
 

نقدی بر جامعه‌شناسی هنر / مقاله نیک زانگویل ـ برگردان: مائده میرزایی

 
 

هنرمندان درباره‌ی سانسور / پـرونـده‌ی ویــژه

 
 

قدرت بسیار خطرناک Perilous Power / متن کتاب خاورمیانه و سیاست خارجی امریکا The Middle East and U.S. Foreign Policy نوآم چامسکی و جلبیر اشقر ـ برگردان: رضا اسپیلیNoam Chomsky,Gilbert Achcar,Translated by: Reza Espili

 
 

انفرادیه‌ها / متن کتاب مجموعه داستان رضا خندان (مهابادی)

 
 

آفریقا، تمام‌رخ / طرح و عکس عکس‌های سیدو کیتا

 
 

من همیشه دلپذیر زندگی کرده‌ام / شعر رضا اسپیلی

 
 

دو شعر از میثم روایی دیلمی / شعر اجراشده در رادیو فرانسه، برنامه‌ی Contes du jour et de la nuit

 
 

من از روز ازل... / داستان رضا اسپیلی

 
 

سه شعر از کتایون حلاجان / شعر

 
 

هنر خیابانی در آمریکا و گرافیتی‌های بنکسی / طرح و عکس کاری از س. ب. سلیمان

 
 

گرافیتی‌های بنکسی / طرح و عکس نمایشگاهی به وسعت همه‌ی شهر

 
 

لینچ و جهان بی‌نهایت‌ها / طرح و عکس نگاهی به نقاشی‌های دیوید لینچ الهام شیروی

 
 

شعری به شکل شراب با رازها و سرخوشی‌ها و گیرندگی‌هایش / شعر فرانسوا رابله ـ برگردان: رضا اسپیلی

 
 

زنی پیر به دریا نگاه می‌کند / شعر کالیگرامی از ورونیک سُژه (Véronique Sauger) برگردان: رضا اسپیلی

 
 

اتاق خواب بچه‌ها (Where Children Sleep) / طرح و عکس جیمز مولیسُن James Mollison

 
 

کالیگرام، شعر ذخیره (Calligrammes En Stock) / شعر ورونیک سُژه (Véronique Sauger) ـ برگردان: رضا اسپیلی

 
 

شاگال، نقاشی با آفرینش شاعرانه / طرح و عکس الهام شیروی

 
 

این نیز بنگذرد / شعر بهاریه‌هایی از رضا اسپیلی

 
 

مونک و جیغ‌های نه‌چندان زنانه / طرح و عکس الهام شیروی

 
 

بایگانی فهرست